TELEFON

(+99450) 500-65-15 (+99450) 500-65-25

İŞ SAATLARI

09:00-16:00

ÜNVAN

Nəsrəddin Tusi adına Klinika

Broxial pleksus yaralanmaları zamanı reabilitasiya

Broxial pleksus yaralanmaları, yeni doğulanlarda və uşaqlarda görülən, həyat boyu davam edən çox uzun müddət təqib və reabilitasiya tələb edən bir əzilmədir. Braoxial pleksus yaralanmaları sinir zədələnməsidir. Bu yaralanmaları çoxu doğum əsnasında çiyin və boyunda ki sıxışmalardan qaynaqlanır. Xüsusilə iri doğulan körpələrdə daha sıx görülür.
Ümumi olaraq ilk günlərdə spontan sağalma görülür. İlk 2 həftə bu xəstələrdə rom tətbiq olunmur, qol gövdə üzərində pozisyonlanır. Çimizdirdikdə və geyindirdikdə qolun hərəkətinə diqqət etmək lazımdır. Uşaq zədəli qol üzərinə yatızdırılmamalıdır.
Bu xəstələrdə müalicənin əsasını reabilitasiya təşkil edir. Müalicədə məqsəd sağlam əzələlərdə kontrakturaların meydana gəlməsinin qarşısını almaqdır. Başlanğıcda bazunun gövdəylə, saidin bazuyla 90 dərəcə bucaq edəcək şəkildə bandajlanması lazımdır. İlk 6 ay ərzində bu tətbiq edilir və uşaq davamlı nəzarət altında saxlanılır. Elektroterapiya tətbiq edilmir.
Broxial pleksus yaralanmalarında oynağın hərəkət aktivliyini qorumağa istiqamətlənmiş məşqlər çox əhəmiyyətlidir.
Müalicənin məqsədi sinirlərində zədələnmə olmuş əlin normal istifadəsi deyil. Ancaq sinirləri zədələnmiş əl və qolun qismən istifadə edilməsidir. Bunun üçündə uzun müddətli reabilitasiya proqramı tətbiq etmək lazımdır.
Üst braxial pleksus yaralanmalarının gedişatı çox daha yaxşıdır və 1-18 ay arasında yaxşılaşma görülür. Alt qisim yaralanmalarında və tam sinir qopmalarında bütün müalicələrə baxmayaraq ciddi şikəstliklər qalır.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *