TELEFON

(+99450) 500-65-15 (+99450) 500-65-25

İŞ SAATLARI

09:00-16:00

ÜNVAN

Nəsrəddin Tusi adına Klinika

MT – öz praktik effektivliyi ilə əlaqədar son illlər müxtəlif tibbi ixtisas sahələri və xəstələrin diqqətini özünə çəkməkdədir. Bu müalicə üsulu ilə qısa vaxtda oynaqların hərəkət həcmi bərpa olunur, ağrı, xüsusən bel və böyük oynaqlardaki ağrılar və əksər baş ağrıları itir/azalır, əzələ gərginliyi keçir, qamət düzəlir/yaxşılaşır.

MT dayaq-hərəkət sisteminin geri dönən funksional pozulmalarının:

-reflektor əzələ spazmı,

– bağ gərilmələri və nəticədə hemodinamikanın, xüsusən venoz hemodinamikanın pozulması,

– ödem və sonda bunların nəticəsi kimi meydana çıxa biləcək tunel sindromunun aradan qaldirilması ilə məşqul olur.

Sözün geniş mənasında MT:

a) dayaq-hərəkət sisteminin aktiv elementləri olan və yığılma qabiliyyətli əzələ, bağ, fassiyalara və

b)passiv elementləri olan oynaqlar, oynaq qığırdaqları, fəqərəarası disklər, sümüküstlüyünə təsir etməklə bu iki element arasındakı patoloji əlaqəni pozur və normal(funksional) əlaqəni bərpa edir.

Ostexondrozun ilkin mərhələlərində, fəqərəarası disk qabarmalarında manual prosedurlar qısa müddətdə xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırır, ağrıları götürür/azaldır.

Son illər Manual Terapiyanın daxili üzvlərin müalicəsi ilə məşğul olan Visseral xiropraktika sahəsi öz effektivliyinə görə daha geniş tətbiq olunur, belə ki, bu üsulla çox təsadüf olunan aşağıdakı xəstəliklərdə yaxşı nəticələrə nail olmaq olur:

– Diafraqmal yırtıq

– Daxili üzvlərin(mədə, böyrək) sallanması

– Qarındaxili fassial gərilmələr və bununla bağlı üzvlərin yerini dəyişməsi və həzm pozğunluqları

– Enurez – uşaqların gecələr sidiyi saxlamaması

Manual terapiya onurğa xəstəliklərini müalicə edən kompleks üsullardan  ibarət müalicə növüdür.
Onurğanın bel və boyun nahiyəsində bəzən  ağrılar əmələ gəlir. Bu onurğanın və disklərin sürüşməsi, qabarması  nəticəsində  baş verir. Belə hallar  baş verdiyində fəqərə arası sinirlər sıxılır və əzələ spazmı artır. Manual terapevt xəstəliyə məruz qalmış  nahiyəyə  təsir edərək onurğanı və fəqərələr arası  disklərin normal vəziyyətini bərpa edir, əzələ  spazmını aradan qaldırır.
Manual  terapiya ilə müalicə qaməti düzəldərək sərbəst hərəkəti təmin edir, əzələlərdə qanın mikrosirkulyasiyasını yüksəldir, əzələ tonusunu  möhkəmləndirir və əzələ bağlarını elastikləşdirir.

Göstərişlər:
osteoxondroz
radikulit
protruziya
onurğa yırtığı
qamət pozğunluğu
skolioz
baş ağrıları

Əks göstərişlər:
bədxassəli  şişlər
qan-damar xəstəlikləri
yüksək hərarət
yüksək təzyiq
onurğanın iltihabı xəstəlikləri  və s.