TELEFON

(+99450) 500-65-15 (+99450) 500-65-25

İŞ SAATLARI

09:00-16:00

ÜNVAN

Nəsrəddin Tusi adına Klinika

Onurğa Sütünunun Reabilitasiyası haqqında

Qamət – insan bədəninin, fizioloji inkişaf prosesində formalaşan adət etdiyi şaquli vəziyyətidir. Məhz bu dövrlərdə onurğa sütununun formalaşması baş verir, nəticədə qamətin düzgünlüyünü müəyyən edən sağlam əyriliklərin formalaşması baş verir. Bunlara daxildir:
təbii əyrilik (lordoz) istisna olmaqla, tamamilə düz onurğa;
qabağa yönəlmiş çənə;
kürəklərin, bel əyriliklərinin və çanağın kənarlarının tamamilə düz və simmetrik xəttləri.
Qamət pozuntusu – onurğa sütununun müxtəlif əyrilikləridir. Hər hansı əyriliyin olması müxtəlif xəstəliklərin mövcudluğundan xəbər verir. Qamət pozuntularından yumru və yastı bel, skolioz və bel büküklüyünü qeyd etmək olar. Yanlış qamət onurğa xəstəliklərinə səbəb ola və daxili orqanlarının işinin pozğunluqlarına gətirib çıxara bilər. Buna görə də qəribə deyil ki, düzgün qamət, bütün dövrlərdə möhkəm sağlamlıq və mükəmməl fiziki formanın göstəricisi hesab olunub. İnstitutda Sizin üçün, həm müəssisəmiz daxilində, həm də ev şəraitində yerinə yetirmək üçün prosedurlar və tapşırıqlardan ibarət fərdi proqram seçəcəklər.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *